ارزیابی وضعیت رودخانه زهره و دایک حفاظتی آن جهت سامان دهی و محافظت ازآبگیر شهید رجایی

سال انتشار:

1390

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

1,009

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCHP03_364

تاریخ نمایه سازی: 3 فروردین 1391

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه امروزه در برخی از مناطق کشاورزی، راندمان کل آبیاری حدود بیس ت و پنج درصد اس ت، با افزایش آن به حدود دو برابر دستیابی به منابع آب فزونی خواهد یافت. در این زمینه و با توجه به گذشت حدود 20 سال از احداث آبگیرکانال اصلی شبکه شهید رجایی واقع در منطقه امیدیه در خوزستان و با توجه به بافت واگرای خاک منطقه ، مرمت اساسی سازه مذکور به منظور افزایش راندمان وکاهش میزان هدررفت آب آبیاری در دستور کار سازمان آب و برق خوزستان به عنوان بهر هبردار اصلی شبک ههای دشت خوزستان قرار گرفت. تغییر مسیر رودخانه زهره که آبگیری از این رودخانه صورت م یگیرد و سیلا بهایی که هر ساله باعث تخریب دایک کناره در محل ورودی آبگیر م یشود لزوم بررس یهای بیشتر در این زمینه را موکد م یکند. در این تحقیق به منظور ساما ندهی و حفاظت از آبگیر اصلی شهید رجایی بررسی ارتفاع دایک موجود، لزوم استفاده از دایک ( در سمتی که فاقد دایک است) و ارتفاع مناسب دایک مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از مدل یک بعدی MIKE 11 جهت شبی هسازی و روندیابی رودخانه زهره در بازه مورد نظر استفاده شده است. در این مدل که در آن شبی هسازی برای 1082 متر از رودخانه زهره صورت گرفته است، از 19 مقطع عرضی استفاده شده و هیدروگراف با دبی بازگشت 25 ساله به عنوان شرط مرزی بالادست و دبی- اشل به عنوان شرط مرزی پایین دست به مدل معرفی شد هان د، از طرف دیگ ر پس از کالیبراسیون مدل با دبی- اش لهای برداشت شده از رودخانه و دبی- اشل محاسباتی مدل ضریب زبری مانینگ 0/04 به مدل معرفی شد. نتایج این تحقیق نشانگر لزوم احداث دایک حفاظتی در سمت دیگر رودخانه به ارتفاع حداقل 2,5 متر و مناسب بودن ارتفاع دایک موجود است

نویسندگان

مناامیدواری نیا
منا امیدواری نیا

دانشجوی دکتری ساز ههای آبی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز)

علیرضاعطوفی
علیرضا عطوفی

کارشناس ارشد ساز ههای آبی دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز و کارشنارس هیدرو

سعیدحاجی علی گل
سعید حاجی علی گل

کارشناس ارشد ساز ههای آبی دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز و مدیریت مطالعا

سیدحبیبموسوی جهرمی
سیدحبیب موسوی جهرمی

استادیار گروه ساز ههای آبی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • افتخارزاده، شهرام و علی مقیمی .1377 . مطالعات پایه پهنه‌بندی ...
 • افشار، عباس .1369 (هیدرولوژی مهندسی) چاپ دوم (مرکز نشر دانشگاهی). ...
 • عباسی، علی اکبر . 1370 . محاسبه پروفیل سطح آب ...
 • . صفری، علی و محمد مهدوی .1380 . تعیین الگوی ...
 • [ه]. مهدوی، محمد .1377 .هیدرولوژی کاربردی جلد اول انتشارات دانشگاه ...
 • آ. مهدوی، محمد .1378 .هیدرولوژی کاربردی جلد دوم انتشارات دانشگاه ...
 • . Mendenhall W., Reinmuth J.E., Beaver R., 1989; Statistics for ...
 • . United Nations, ESCAP, 1984; Proceedings of the seminar on ...
 • Boyle, S.J., I.K., Tsanis & P.S., Kanaroglou. (1998). Developing Geographic ...
 • . James, M.D., M.D Larson, & T.F. Glove. (1980). Floodplain ...
 • . John C.Maning. (1987). Applied Principles of Hydrology. CBS Publisher ...
 • . Johnson, - GD., M.D., Strickland, J.P., Buyok, &C.E., Derby. ...
 • . Strickler , G.H. (1998). Snow and Agriculture, Handbook of ...
 • . Tulane University- Geology. (1998). Hazards Associated with Flooding- Flood ...
 • . US Army Corps of Engineers, (1998-99), Users Manual of ...