کاربرد داده کاوی در مدیریت حمل و نقل مواد زائد در ایستگاه های جمع آوری و حمل زباله شهر تهران (مطالعه موردی: یک ایستگاه انتقال میانی پسماند)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 320

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEMAECONF01_002

تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1400

چکیده مقاله:

افزایش روز افزون جمعیت شهر تهران و در پی آن تولید انواع زباله، نوع سیستم های به کار گرفته شده، جهت جمع آوری پسماند تولید شده را بسیار پر اهمیت نموده است؛ یا بهبود اندکی در عملیات جمع آوری و انتقال زباله می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش تاخیرات زمانی بوجود آمده در سیستم حمل زباله داشته باشد. این تحقیق به کاربرد داده کاوی در مدیریت حمل و نقل مواد زائد در ایستگاه های جمع آوری و حمل زباله شهر تهران پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع میدانی و کاربردی بوده و هدف از آن، شناخت عوامل اثرگذار و درجه اهمیت آن ها بر میزان زمان تاخیر پیش بینی شده به هنگام فرآیند تخلیه و بارگیری سمی تریلرها در داخل ایستگاه انقال میانی پسماند به کمک کاربرد تکنیک داده کاوی و با استفاده از روش متدولوژی CRISP-DM، بوده که محاسبات لازم در آن توسط نرم افزار IBM SPSS Modeler انجام شده است. یافته ها نشان می هد در بررسی اطلاعات مربوط به حمل و نقل پسماند، عواملی چون زمان رساندن زباله توسط خودروهای مکانیزه به ایستگاه های انتقال میانی، فصول سال، سوابق حرفه ای رانندگان، گروه سنی آن ها، سوابق تخلفات و حوادث، قدمت خودرو حمل، میزان تعمیرات و میزان تحصیلات راننده وجود دارد. نتایج نشان داد که عامل اصلی از شاخص های شناسایی شده در بروز زمان تاخیر، زمان رساندن زباله توسط خودروهای کوچکتر به ایستگاه انتقال میانی پسماند بوده است. همچنین پس از انجام کلیه محاسبات مدل مشخص گردید که عواملی نظیر فصول سال در درجه ی دوم تاثیرگذاری بر ایجاد این نوع از تاخیرات قرار دارد. در مقایسه فصول سال نتایج، پیش بینی بهتری را برای بارگیری در فصل بهار نسبت به فصول دیگر سال نشان داده است. همچنین نتایج نشان داد که بهترین زمان بارگیری به منظور کاهش زمان تاخیر در داخل ایستگاه انتقال در فصل بهار و در زمان روز است.

نویسندگان

محمودرضا سابقی

کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، رئیس بوستان ملت تهران

پرنیان صنایع حجری

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، کارشناس HSE بوستان ملت تهران