الگوی تحلیلی اثربخشی سازمان های محلی اجتماع محور بر سرمایه اجتماعی نواحی روستایی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 190

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JGRD-15-2_004

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1400

چکیده مقاله:

اهداف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل جایگاه سازمان های محلی اجتماع محور بر سرمایه اجتماعی، تاثیر انجمن های اعتبار و پس انداز را بر مولفه های سرمایه اجتماعی در ناحیه روستایی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل بررسی کرده است. روش: پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث گردآوری داده ها، توصیفی – پیمایشی و ازلحاظ نوع داده، کمی است. اعضای انجمن ها جامعه آماری پژوهش هستند که مطابق با فرمول کوکران، ۲۱۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده ها ازطریق پرسش نامه گردآوری شده است. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم و آزمون آماری فریدمن در چهارچوب نرم افزارهای بسته آماری برای داده های اجتماعی و مدل-سازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها/ نتایج: بیشترین تاثیر انجمن ها بر سرمایه اجتماعی مربوط به بعد حمایت می شود که نمره میانگین آن برابر با ۳۸/۴ است. پس از آن، ابعاد آگاهی، مشارکت، انسجام و اعتماد به ترتیب با نمرات میانگین ۲/۴، ۱/۴، ۹۱/۳، ۸۳/۳ به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفته اند. همچنین، یافته ها نشان می دهد که الگوی نظری تاییدشده قابلیت تبیین ۶۹ درصد از تغییرات متغیر مشارکت، ۷۰ درصد از تغییرات متغیر انسجام، ۵۹ درصد از متغیر آگاهی، ۶۸ درصد از متغیر حمایت و ۸۰ درصد از تغییرات متغیر اعتماد را دارا است. نتیجه گیری: سازمان های محلی اجتماع محور الگوی مناسبی برای تولید سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی هستند. آنان با ایجاد بستر ارتباط جمعی عینی، بر مصادیق سرمایه اجتماعی همچون آگاهی، حمایت، اعتماد، مشارکت و انسجام جامه عمل پوشانده اند. درنهایت، پیشنهاد می شود که با توجه به تاکید رویکردهای اجتماع محور در برنامه ریزی-های توسعه روستایی، این نهادها می توانند ابزار مناسبی برای تقویت سرمایه اجتماعی باشند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فرامرز بریمانی

دانشگاه مازندران

حمید جلالیان

دانشگاه خوارزمی

وحید ریاحی

دانشگاه خوارزمی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدی فیروزجایی، ع.، صدیقی، ح.، و محمدی، م. (۱۳۸۵). مقایسه ...
 • افراخته، ح.، عزیزی، ا.، و مهرعلی تبار فیروزجایی، م. (۱۳۹۳). ...
 • آریان پور، ل. (۱۳۸۷). تبیین نقش سازمان های غیردولتی جوانان ...
 • باقری، ل. (۱۳۸۵). تاثیر استفاده از تکنولوژی اطلاعات (اینترنت) بر ...
 • پاتنام، ر. (۱۳۸۰). دمکراسی و سنت های مدنی (م. ت. ...
 • خانی، ف.، قدیری معصوم، م.، و ملکان، ا. (۱۳۹۲). تاثیر ...
 • رحیمی، ف.، اسماعیلی، م.، نوری، ا.، و مهدوی، ع. (۱۳۹۰). ...
 • رستمی، ف.، علی آبادی، و.، و بقایی، س. (۱۳۹۳). نقش ...
 • رفیعیان، ا.، درویش صفت، ع.، و نمیرانیان، م. (۱۳۸۵). تعیین ...
 • سپهردوست، ح.؛ زمانی شبخانه، ص. (۱۳۹۲). نقش سرمایه اجتماعی در ...
 • سلمانی، م.، تقی پور، ف.، رمضان زاده لسبویی، م.، و ...
 • شادی طلب، ژ.، و کرمانی، ح. (۱۳۸۷). فقر و سرمایه ...
 • شارع پور، م. (۱۳۸۰). فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن. ...
 • شیروانیان، ع.، و نجفی، ب. (۱۳۹۰). بررسی نقش سرمایه اجتماعی ...
 • شیری، ح.، و مرشدی، ا. (۱۳۸۹). کانون های فرهنگی – ...
 • علی بیگی، ا.، و جعفری نیا، م. (۱۳۹۰). تاثیر تعاونی ...
 • فوکویاما، ف. (۱۳۷۹). پایان نظم (غ. ع. توسلی، مترجم). تهران: ...
 • فیروزآبادی، ا. (۱۳۸۴). بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر ...
 • کلانتری، خ.، اسدی، ع.، رحیمیان، م.، محمدی، ی.، انصاری اردلی، ...
 • کلمن، ج. (۱۳۷۷). بنیادهای نظریه اجتماعی. (م. صبوری، مترجم). تهران: ...
 • ماجدی، س. م.، و لهسایی زاده، ع. (۱۳۸۵). بررسی رابطه ...
 • ماجدی، س. م.، و لهسایی زاده، ع. (۱۳۸۸). رابطه سرمایه ...
 • موسوی، م. (۱۳۸۵). مشارکت اجتماعی یکی از مولفه های سرمایه ...
 • میری، غ.، جوان، ج.، افراخته، ح.، ولایتی، س.، و شایان، ...
 • Collins, D., Morduch, J., Rutherford, S., & Ruthven, O. (۲۰۰۹). ...
 • Cramb, A. R. (۲۰۰۴). Social capital and soil conservation: Evidence ...
 • Grootaert, C., & Thierry, V. (۲۰۰۲). Understanding and measuring social ...
 • Hong, G., & Sporleder, T. (۲۰۰۷). Social capital in agricultural ...
 • O’Brien, D. (۲۰۰۰). Social capital and community development in rural ...
 • Premchander, S. & Prameela, V. (۲۰۰۷). Empowering women through microfinance: ...
 • Putnam, R. D. (۱۹۹۳). Making democracy work: Civic traditions in ...
 • Rathinam, U., & Natchimuthu, K. (۲۰۱۰). Women empowerment in Indian ...
 • Simons, R., & Birchall, T. (۲۰۰۸). The role of cooperatives ...
 • Winter, L. (۲۰۰۰). Towards a theorized understanding of family life ...
 • Woolcoch, M., & Narayan, D(a). (۲۰۰۰). Social capital implication for ...
 • Woolcock, M., & Narayan, D(b). (۲۰۰۰). Social capital: Implications for ...
 • نمایش کامل مراجع