شناسایی موانع و چالش های پیاده سازی BIM در سازمان های پروژه محور مطالعه موردی شهرداری کلانشهر قم

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 521

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BIMCONF04_011

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1400

چکیده مقاله:

در این مقاله به شناسایی موانع و چالشهای مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در سازمان های پروژه محور به بررسی آن پرداخته ایم در این مقاله، ابتدا پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و موانع پیاده سازی BIM شناسایی و دسته بندی گردید . سپس با استفاده از پرسشنامه، میزان اهمیت موانع و چالشها از دیدگاه متخصصان سنجیده شد. تحلیل اطلاعات گردآوری شده با کمک رتبه بندی به روش AHP نشان داد که مهمترین چالشها و موانعی که پیاده سازی BIM در سازمان های پروژه محور قرار دارند، به ترتیب عبارتند از: فقدان قوانین ملزم به پیمان در شرایط خصوصی و عموم ی، عدم آگاه ی مد یران و کارشناسان حوزه ساخت از مزایای BIM،عدم تسهیلات و پشتیبانی دولت می باشد.

کلیدواژه ها:

مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM ، موانع و چالش های پیاده سازی BIM ، سازمان های پروژه محور

نویسندگان

فهیمه گل فشان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت ،موسسه آموزش عالی خاوران