اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 646

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

URDCONF08_032

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1400

چکیده مقاله:

تغییر اقلیم یکی از بزرگترین چالش های عصر حاضراست که توسعه پایدار را در ابعاد مختلف زیست محیطی، امنیت غذایی، فعالیتهای اقتصادی، منابع طبیعی و ساختارهای زیربنایی تهدید می کند . در این مقاله با مروری بر حدود پنجاه مقاله مرتبط با موضوع درپایگاهای علمی معتبر داخلی و خارجی، اثرات تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایجنشان داد که پیامدهای بلند مدت تغییر اقلیم این تصور را ایجاد کرده است که اثرات تغییر اقلیم ناشی از گازهای گلخانه ای رشداقتصادی بلند مدت را تهدید می کند. با این حال ،اثرات تغییرات اقلیمی بر اقتصاد جهانی طی ۵۰ سال آینده احتمالا اندک خواهدبود و اثرات شدید تا پایان قرن نیز چندان شدید نخواهد بود. بزرگترین تهدیدی که تغییر اقلیم برای رشد اقتصادی بلند مدت ایجادمی کند، ناشی از تلاش های احتمالی بیش از حد برای کاهش گازهای گلخانه ای خواهد بود. بنابراین تلاش برای کاهش گازهایگلخانه ای باید طی فرآیندی انجام شود که رشد اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، را کمتر تحت تاثیر قرار دهد.

نویسندگان

علی بهرامی

هیات علمی و استادیار پژوه شی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی