بررسی مدل ساختاری رعایت اخلاق کارکنان مجموعه های ورزشی شهرداری کرج بر سه بعد رفتاری قبل، حین و بعد از استفاده مشتریان: نقش میانجی نگرش

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 149

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SSQJ-11-33_001

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1400

چکیده مقاله:

امروزه در تجزیه و تحلیل سازمان ها، پرداختن به اخلاق و ارزش های اخلاقی یکی از الزامات است. هدف این پژوهش بررسی مدل ساختاری رعایت اخلاق کارکنان مجموعه های ورزشی شهرداری کرج بر سه بعد رفتاری قبل، حین و بعد از استفاده مشتریان با نقش میانجی نگرش بود. روش شناسی پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، از حیث نحوه ی گردآوری اطلاعات میدانی و از نوع همبستگی است که به طور مشخص مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس است. جامعه آماری تحقیق نیز مشتریان مجموعه های ورزشی شهرداری کرج بود و نمونه آماری به صورت در دسترس انتخاب شد. پس از آن تعداد ۳۹۰ پرسشنامه توزیع گردید که تعداد ۳۸۴ مورد برای انجام تجزیه و تحلیل آماری مناسب بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه ها ی رعایت اخلاق، نگرش مشتریان و پرسشنامه رفتار مصرفی بود که روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه ها به تایید ۸ نفر از اساتید دانشگاهی رسید. یافته های پژوهش نشان داد که رعایت اخلاق کارکنان مجموعه های ورزشی بر نگرش مشتریان و سپس روی هر سه بعد رفتارهای مصرفی قبل، حین و بعد از استفاده مشتریان تاثیرگذار است. در نتیجه می توان گفت که رعایت اخلاق و اصول آن از عوامل موثر بر نگرش مشتریان و رفتار مصرفی قبل، حین و بعد از استفاده ورزشکاران بخصوص در محیط ها و مجموعه های ورزشی می باشد و به فعالان این حوزه در رسیدن به اهداف مدیریتی، ورزشی و اقتصادی کمک فراوانی خواهد کرد.

نویسندگان

رسول مرادی هزاری

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی

انسیه فردی

گروه تربیت بدنی دانشگاه سما واحد کرج

اکبر درخشان

گروه تربیت بدنی دانشگاه سما واحد کرج