رمزنگاری تصویر مبتنی بر آشوب با ترکیب الگوریتم بهینه سازی ذرات و الگوریتم ژنتیک

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 342

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COMCONF08_004

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1400

چکیده مقاله:

داده های تصویری همواره بیشترین اطلاعات را در کوتاه ترین زمان به مخاطب منتقل می کنند؛ امروزه با پیشرفت علمداده های تصویری به عنوان زبان مشترک جوامع مختلف پرکاربردترین و در بعضی موارد تنها راه ارتباطی است. یکی ازدغدغه های اصلی پس از رواج داده های تصویری، امنیت آن است؛ زیرا به دلیل حجم زیاد، همبستگی بالای بین پیکسل هایهمجوار و نیاز به پردازش بلادرنگ نمی توان از الگوریتم های رمزنگاری داده های متنی استفاده کرد. به علت ویژگی هایمنحصر به فرد توابع آشوب، همچون حساسیت به مقادیر اولیه، تصادفی بودن و سادگی در پیاده سازی، روش های موثرتریبرای سرعت، امنیت و کیفیت رمزنگاری فراهم می کند. در این مقاله یک روش رمزنگاری مبتنی بر آشوب با الگوریتم هایژنتیک و ازدحام ذرات با هدف بهبود امنیت، حفظ ویژگی های تصاویر، مطرح شده است. در روش الگوریتم بهینه سازیذرات و ژنتیک، تصادفی بودن، غیر قابل پیش بینی بودن، حساسیت اولیه و عملگر آشوب آورده شده تا متغیر آشوب به یکدامنه متغیر بهینه سازی نگاشت خطی شود. با این کار از جستجوی راکد جلوگیری شده و کمبود الگوریتم بهینه سازیذرات و ژنتیک جبران می شود. مجموعه تصاویر مورد استفاده، شامل تصاویر استاندارد در نرم افزار متلب هستند. نتایجکمی و کیفی بدست آمده از پیاده سازی و محاسبه پارامتر PSNR این روش نشان میدهد که روش پیشنهادی این مقالهجواب مناسبی در مقایسه با روش های مشابه برای حذف واترمارک داده است و در حفظ گوشه ها و ویژگی های تیز تصویربهتر عمل کرده است.

کلیدواژه ها:

رمزنگاری تصویر ، آشوب ، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ازدحام ذرات

نویسندگان

سعیده صادقیان

کارشناسی ارشد، معماری سیستم های کامپیوتری، موسسه آموزش عالی ادیبان