بررسی منابع تولید پسماندهای عفونی و پزشکی در شهر کرمان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 365

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ERCMKP01_028

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1400

چکیده مقاله:

مدیریت پسماندهای عفونی و پزشکی همراه یکی از چالشهای مدیریت شهری است. منابع تولید پسماندهای عفونی و پزشکی در شهر کرمان از دیدگاه تمرکز و حجم تولید به دودسته تقسیم بندی شدند. منابع بزرگ و متمرکز شامل بیمارستانها و منابع کوچک و پراکنده شامل مطب ها، آزمایشگاه ها و درمانگاه های کوچک است. طبق بررسی به عمل آمده، مشکل اصلی مدیریت پسماندهای عفونی و پزشکی در شهر، سیستم جمع آوری و امحای پسماندهای مراکز کوچک و پراکنده است. لذا، در این مطالعه منابع مختلف مدیریت پسماند شناسایی و بررسی شده اند. ازآنجایی که ظرفیت خالی بیخطر سازی در یک نوبت کاری واحدهای بیخطر سازی در بیمارستانهای اصلی شهر از مجموع میزان پسماندهای تولیدشده در مطب ها، آزمایشگاه ها و مراکز درمانی کوچک بیشتر است، لذا با توجه به در نظر گرفتن سرعت عمل در اجرای طرح جمع آوری، بیخطر سازی و دفن و کمترین میزان سرمایه اولیه مورد نیاز پیشنهاد میشود که پسماندهای تولیدشده در مطب ها، آزمایشگاه ها و مراکز درمانی کوچک توسط پیمانکار مربوطه جمعآوری و جهت بیخطر سازی به واحدهای دفع ویژه کنونی فعال در بیمارستانها تحویل داده شود و پس از بیخطر سازی کلیه پسماندهای ورودی، مجموع آنها به ماشینهای حمل پسماند بیخطر شده شهرداری کرمان جهت انتقال به محل دفن ویژه تحویل داده شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عباس قوام

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته، کرمان، ایران