مدل مدیریت منابع آب با در نظر گرفتن متغیر تراز آب مجازی (مطالعه موردی در استان یزد)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 498

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SYSTEMDYNAMIC03_013

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1400

چکیده مقاله:

وابستگی همه جانبه زندگی انسان به آب، اهمیت مدیریت کارا و بهینه منابع آبی را دوچندان می کند. بعلاوه دسترسی و بهره برداری از منابع آب موجود، در مناطقی مانند خاورمیانه که به سبب شرایط اقلیمی با محدودیت منابع آب مواجه اند، هزینه های گزاف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را به همراه دارد. به این ترتیب لازم است سیاست های اعمال شده در حوزه مدیریت منابع آب که شامل عرضه، تخصیص، کنترل و نظارت است، در بر گیرنده تمامی زمینه ها باشد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم، یک مدل شبیه سازی یکپارچه به سیستم مدیریت منابع آب با در نظر گرفتن ابعاد مختلف این سیستم ارائه گردید. مدل ساخت هشده بیش از ۲۳۰ متغیر اثرگذار در حوزه منابع آب را شامل می شود و زیرسیستم های مختلف اقتصادی، جمعیتی، تکنولوژی، کشاورزی، صنعتی، سیاست گذاری دولتی، عرضه و تقاضای آب و حجم آب مجازی در آن دیده شده است و پس از اطمینان از صحت سنجی مدل با تعریف سه سناریو (خوش بینانه، واقع بینانه و بدبینانه) و چهار بسته سیاستی (حفظ شرایط موجود، تمرکز بر توسعه اقتصادی، تمرکز بر توسعه ی پایدار مبتنی بر حفظ تعادل محیط زیست و اولویت حفظ منابع آب) در افق زمانی ۱۰ ساله، ۲۰ ساله و ۵۰ ساله شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی مدل نشان داد که جهت اصلاح الگوی توسعه اقتصادی لازم است که تغییراتی در الگوی کشت منطقه و کاهش صنایع پرآبخواه صورت پذیرد، همچنین لز وم اصلاح ساختار دولتی مدیریت منابع آب و افزایش قدرت محیط زیست به عنوان سازمان حفاظتی وجود دارد. از طرفی افزایش عرضه آب از طریق افزایش انتقال آب بین حوزه ای به تنهایی نمی تواند راهکار موثری جهت کاهش کمبود آب استان باشد و در درازمدت سبب تشدید کمبود آب نیز خواهد شد. بهترین راهکار جهت کاهش کمبو دآب اعمال بسته سیاستی حفاظت منابع آب است که از طریق افزایش تراز آب مجازی و سرمایه گذاری بیشتر جهت ارتقاء بهره وری آب در تمامی حوزه ها، از منابع آب فعلی حفاظت می کند.

نویسندگان

گلناز محمدی

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت مهندسی دانشگاه امام جواد

حسین دستخوان

استادیار گروه مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی

مجید احتیاط

استادیار گروه عمران، دانشکده فنی دانشگاه اردکان