بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر درآمد سازمان مدیریت پسماند شهری (مورد مطالعه: موردی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 496

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF05_079

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

چکیده مقاله:

شهرداری های می توانند به واسزه اخذ درآمد بیشتر بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در اختیار شهروندان شهرها قرار دهند. مدیریت پسماندها یکی از وظایف اصلی شهرداری هاست زیرا مقدار بالای پسماند در شهرها معضلات عدیدی را برای شهرها به وجود آورده است. متولی مدیریت هزینه و درآمد پسماندها در شهرهای با جمعیت و وسعت بیشتر سازمان مدیریت پسماند شهرداری هاست. همچنین ایجاد درآمد پایدر از طریق پسماند یکی از راه های رسیدن به وسعه پایدار شهری است و آگاهی از عوامل موثر در تعیین میزان درآمد در حوزه پسماند می تواند شرایط لازم را برای بهبود وضعیت پسماند شهرها و مخصوصا تصمیم گیری های صحیح در این خصوص را فراهم سازد. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر درآمدسازمان مدیریت پسماند و شهر مورد مطالعه ساری با اهداف اینکه چه عوامل موثر بر درآمد سازمان هستند و اهمیتشان نسبت به هم چگونه است و چگونه می توان منابع درآمدی را بهبود بخشید، پرداخته است. این پژوهش با تحلیل پرسشنامه مطرح شده در بین پرسنل شهرداری در خصوص درآمدهای سازمان مدیریت پسماند انجام شد و از طریق آزمون های آماری به بررسی و رتبه بندی درآمدهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری پرداخته است. با انجام آزمون تی تست به این نتیجه رسیدیم که درآمدهای سازمان در وضعیت خوبی قرار دارد و درآمد مربوط به وصول فیش بهترین و بیشترین عایدی را برای سازمان دارد و با انجام آزمون فریدمن برای رتبه بندی درآمدهای سازمان به ترتیب درآمد از طریق وصول فیش عوار خدمات شهری، درآمد از طریق غروش ضایعات و در آخر درآمد از طریق اجاره خاک و نخاله ساختمانی است. در مجموع نتیجه گیری کلی از این تحقیق این است که با مدیریت وصول صحیح عوارض و انجام طرح بازیافت می توانیم به درآمد پایداری در مدیریت پسماند برای شهرداری ها برسیم.

نویسندگان

سلاله رمضان پاچی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی موسسه آموزش عالی روزبهان

بردیا بهنیا

استاد دانشگاه گروه مدیریت موسسه آموزش عالی روزبهان