ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت

رده بندی دیویی: 728/30462
شابک: 978-600-113-265-0
رده بندی کنگره: NA2545
شماره کتابشناسی ملی: 7307884
شناسه ملی سند علمی: R-1225075
تاریخ درج در سایت: 17 خرداد 1400
سال انتشار: 1399
تعداد صفحه: 132
زبان: فارسی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
مشاهده: 2,278

فایل این کتاب در 132 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

مشکلات موجود در طراحی شهری و معماری، یکی از بزرگترین موانع حضور افراد دارای معلولیت در فعالیت های اجتماعی است. افراد دارای معلولیت علی رغم برخورداری از قابلیت ها و توانایی های بسیار، بی دلیل همین موانع با عدم دسترسی به تسهیلات محیط شهری روبرو هستند و جامعه نیز بی بهره از نیروهای بالقوه آنان است. سازگار ساختن محیط شهر با نیازهای افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی در واقع بازگردانیدن این افراد به اجتماع، زندگی و فعالیت است. به دنبال مطالعاتی که در زمینه طراحی فضاهای مناسب و قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام گردید، مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی در سال ۱۳۶۸ به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسید. متن تکمیلی بازنگری نخست ضوابط و مقرات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی پس از انجام مراحل ویرایش ادبی و نظرخواهی از صاحب نظران فنی در تاریخ ۷۸/۹/۲۱ به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسید و از تاریخ فوق مصوبه و پیوست آن جایگزین مصوبه قبلی و رعایت مفاد آن لازم الاجرا گردید. بر اساس بند ۶ مصوبه فوق وزارت مسکن و شهرسازی موظف گردید هرپنج سال یک بار، ضوابط و مقررات موضوع این مصوبه را مطابق با شرایط و امکانات جدید مورد بازنگری قرار دهد و برای تصویب به شورایعالی شهرسازی و معماری پیشنهاد نماید. در این راستا طرح پژوهشی «ویرایش سوم ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت» در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با همکاری کمیته تخصصی بازنگری ضوابط متشکل از نمایندگان سازمان ها و نهادها از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری، دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شهداری تهران، تشکل های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد، صاحب نظران، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به اجرا درآمد. پیش نویس ویرایش سوم ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت در کمیته های تخصصی بازنگری در مرکز تحقیقات، کمیته فنی و تحقیقاتی ستاد مناسب سازی در وزارت کشور، کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش و کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاستگذاری شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از اعلام نظرات تکمیلی، متن نهایی تدوین شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسید.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار

الف- مقدمه

ب- اهداف پروژه

ج- تعاریف

د- دلیل انتخاب صندلی چرخدار

فصل اول: ضوابط شهرسازی برای افراد دارای معلولیت

۱-      ضوابط طراحی و مناسب سازی فضای شهری

۱-۱  پیاده رو

۱-۱-۱        عرض پیاده رو

۲-۱-۱ کفسازی پیاده رو

۳-۱-۱ شیب پیاده رو

۴-۱-۱ موانع در پیاده رو

۵-۱-۱ حد فاصل پیاده ر و دیگر مسیرهای عبوری

۶-۱-۱ رمپ جدول

۲-۱ اختلاف ارتفاع در فضای شهری

۱-۲-۱ اختلاف ارتفاع در فضای شهری

۱-۲-۱ پله

۲-۲-۱ سطح شیب دار (رمپ)

۳-۱ پل های ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو

۴-۱ محل عبور عابر پیاده در سواره رو

۱-۴-۱ گذرگاه هم سطح/ خط کشی عابر پیاده

۲-۴-۱ گذرگاه هم سطح/ خط کشی عابر پیاده

۲-۴-۱ چراغ راهنمایی

۳-۴-۱ گذرگاه غیر هم سطح

۵-۱ توقفگاه خودرو

۱-۱-۱        پارکینگ حاشیه ای

۲-۵-۱ پارکینگ های عمومی

۶-۱ ایستگاه های حمل و نقل عمومی

۱-۶-۱ اتوبوس

۲-۶-۱ بی آر تی

۳-۶-۱ مترو

۷-۱ تجهیزات و مبلمان شهری

۱-۷-۱ علائم

۲-۷-۱ نورپردازی و روشنایی

۳-۷-۱ مبلمان شهری

۴-۷-۱ سرویس بهداشتی عمومی

فصل دوم: ضوابط طراحی معماری برای افراد دارای معلولیت

۲-      ضوابط طراحی و مناسب سازی ساختمان های عمومی

۱-۲         عناصر مشترک در تمامی ساختمان های عمومی

۱-۱-۲ ورودی ها

۲-۱-۲ راه های خروج

۳-۱-۲ سرسرا و فضای پذیرش

۴-۱-۲ راهرو

۵-۱-۲ پله ها

۶-۱-۲ سطح شیب دار (رمپ)

۷-۱-۲ آسانسور

۸-۱-۲ بالابر

۹-۱-۲ پله برقی و پیاده رو متحرک

۱۰-۱-۲ بازشوها

۱۱-۱-۲ میله های دستگرد

۱۲-۱-۲ فضاهای بهداشتی

۱۳-۱-۲ اتاق دوستدار مادر و کودک

۱۴-۱-۲ تجهیزات و مبلمان

۱۵-۱-۲ علائم و مسیریابی

۱۶-۱-۲ نورپردازی

۱۷-۱-۲ کفسازی

۱۸-۱-۲ کنترل های الکتریکی و مکانیکی

۱۹-۱-۲ اعلام خطر

۲-۲ ضوابط خاص تصرف ها

۱-۲-۲ استثنائات

۲-۲-۲ تصرف های تجمعی

۳-۲-۲ مراکز بهداشتی و درمانی و آسایشگاهی

۴-۲-۲ رستوران و چایخانه

۵-۲-۲ هتل ها

۶-۲-۲ مراکز تجاری

۷-۲-۳ کتابخانه

۸-۲-۲ اماکن ورزشی

۹-۲-۲ مراکز مذهبی و مساجد

۱۰-۲-۲ مراکز فرهنگی

۱۱-۲-۲ پایانه های حمل و نقل

۱۲-۲-۲ ساختمان های آموزشی

۱۳-۲-۲ بوستان ها و زمین بازی

۱۴-۲-۲ ساختمان های تاریخی

۱۵-۲-۲ پناهگاه و  اسکان اضطراری

۳-      ضوابط طراحی و مناسب سازی ساختمان های مسکونی

۱-۳         هدف

۲-۳ شرایط عمومی

۳-۳ مسکن قابل دسترس

۱-۳-۳ ورودی

۲-۳-۳ راهرو

۳-۳-۳ راه پله

۴-۳-۳ سطح شیب دار

۵-۳-۳ آسانسور

۶-۳-۳ بازشوها

۷-۳-۳ میله دستگرد

۸-۳-۳ فضای بهداشتی

۹-۳-۳ کنترل های الکتریکی و مکانیکی

۱۰-۳-۳ پارکینگ

۱۱-۳-۳ اتاق ها

۱۲-۳-۳ آشپزخانه

۱۳-۳-۳ انباری

منابع و مراجع

نمایش کامل متن