بررسی تجربی اثر ویسکوزیته روی اتمیزاسیون سیاالت غیر نیوتنی ژله ای

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 503

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCI08_003

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399

چکیده مقاله:

در دو دهه گذشته پیشران های ژله ای به عنوان راه کاری برای غلبه برضعف های پیشران های مایع مورد توجه قرار گرفته اند. افزودن عوامل ژلهساز به پیشران های مایع سبب تبدیل این پیشران ها که عمدتا سیالاتینیوتنی هستند به سیاالت غیرنیوتنی گشته که این امر خواص فیزیکی اینپیشران ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. این تغییرات به نوبه خودسبب تاثیر روی پاشش، اتمیزاسیون و احتراق این پیشران ها می گردند. بهمنظور فهم بهتر چگونگی تاثیر تغیراتی که در ویسکوزیته پیشران های مایعدراثر ژله ای ساختن آنها بوجود می آید روی عواملی مانند پاشش واتمیزاسیون، در این تحقیق از انژکتورهای جت برخوردی به منظور اسپری واتمیزاسیون یک سیال ژله ای غیرنیوتنی با غلظت های مختلف استفاده شدهاست. تحلیل نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از انژکتورهایجت برخوردی سبب ایجاد رژیم های مختلفی از اسپری و اتمیزاسیون (باتوجه به بزرگی عدد رینولدز جت ها) برای سیاالت غیر نیوتنی ژله ای شدهکه بعضی از این رژیم ها تفاوت اساسی با رژیم های تشکیل شده برایسیالات نیوتونی دارند. به طور کلی رژیم ها یی شامل ریم بسته پایدار، ریمبسته ناپایدار با تشکیل لیگامنت های کرمی شکل، ریم باز با تشکیل پی درپی لیگامنت های کمانی شکل و رژیم کاملا آشفته در این تحقیق شناساییشده اند که ویژگی هر یک از این رژیم ها و جزئیات آنها در این مقالهتوضیح داده می شود.

نویسندگان

علی نوری بروجردی

عضو هیئت علمی رشته مکانیک دانشگاه شریف

آزاده کبریایی

عضو هیئت علمی رشته هوا فضای دانشگاه شریف

علی دروان

دانشجوی رشته هوا فضا دانشگاه صنعتی شریف