رابطه ذهن‌آگاهی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نشخوار خشم در مرتکبین جرایم خشونت‌آمیز

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 345

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TEB-9-3_005

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1399

چکیده مقاله:

اهداف: نشخوار خشم یک فرآیند شناختی تکرار شونده و یکی از نمودهای درونی هیجان خشم است که منجر به افزایش و تداوم خشم در افراد می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین تنظیم هیجان و ذهن‌آگاهی با نشخوار خشم مرتکبین به جرایم خشونت‌آمیز انجام شد. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری شامل تمامی زندانیان مرد سنین 18 تا 50 سال شهر اهواز در سال 1396 بود که مرتکب جرایم خشونت‌آمیز شده بودند (256 نفر) که از بین آ‌نها، 150 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌های ذهن‌آگاهی فرایبورگ، نظم‌جویی شناختی هیجان و نشخوار خشم بود. پس از صدور مجوزهای لازم و موافقت مسئولین زندان، اهداف پژوهش برای تمامی شرکت‌کنندگان ارائه شد و پرسش‌نامه‌ها توسط پرسنل زندان توزیع شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ماتریس همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام در قالب نرم‌افزار SPSS 26 انجام شد. یافته‌ها: دامنه سنی ۱۵۰ مرد شرکت‌کننده در پژوهش که مرتکب جرایم خشونت‌آمیز شده بودند، از ۱۸ تا بالاتر از ۵۰ سال (میانگین 36 سال) بود. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که بین راهبردهای منفی تنظیم هیجان با ذهن‌آگاهی همبستگی منفی معنادار (05/0>p) و بین راهبردهای منفی تنظیم هیجان با نشخوار خشم همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت (01/0>p). همچنین راهبردهای مثبت تنظیم هیجان با ذهن‌آگاهی همبستگی مثبت و معنادار داشت (01/0>p). اگرچه بین راهبردهای مثبت تنظیم هیجان با نشخوار خشم رابطۀ منفی وجود داشت، اما این رابطه معنادار نبود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که راهبردهای منفی تنظیم هیجان، می‌توانست نشخوار خشم را به طور معناداری پیش‌بینی کند. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه اهمیت و ضرورت توجه به نشخوار خشم را به عنوان عاملی تأثیرگذار در خصوص جرایم خشونت‌آمیز نشان می‌دهد. شناسایی این سازۀ روان‌شناختی را می‌توان به عنوان گام مهمی در پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز در نظر گرفت.

نویسندگان

ژیلا داودی

Department of Law, Faculty of Law, Kashan University, Kashan, Iran

سعید قماشی

Department of Law, Faculty of Law, Kashan University, Kashan, Iran

محمدرضا تمنایی فر

Department of Psychology, Faculty of Law, Kashan University, Kashan, Iran

حسین علی زاده

Department of Clinical Psychology & Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • 1- Seidl H, Nilsson T, Hofvander B, Billstedt E, Wallinius ...
 • 2- Iranian Students’ News Agency ISNA [homepage on the Internet]. ...
 • 3- Chalbi A. Violent crime: Types, factors, and conceptual analysis ...
 • 4- Hitti SA, Sullivan TN, McDonald SE, Farrell AD. Longitudinal ...
 • 5- Toussaint L, Sirois F, Hirsch J, Kohls N, Weber ...
 • 6- Mahmoudi T, Bassaknejad S, Mehrabizadeh Honarmand M. The effectiveness ...
 • 7- Sukhodolsky DG, Golub A, Cromwell EN. Development and validation ...
 • 8- Anestis MD, Anestis JC, Selby EA, Joiner TE. Anger ...
 • 9- Harmon SL, Stephens HF, Repper KK, Driscoll KA, Kistner ...
 • 10- Baer RA, Sauer SE. Relationships between depressive rumination, anger ...
 • 11- Yang M, Zhu X, Sai X, Zhao F, Wu ...
 • 12- du Pont A, Rhee SH, Corley RP, Hewitt JK, ...
 • 13- White BA, Turner KA. Anger rumination and effortful control: ...
 • 14- Bufkin JL, Luttrell VR. Neuroimaging studies of aggressive and ...
 • 15- Sharma N, Prakash O, Sengar KS, Chaudhury S, Singh ...
 • 16- Strickland J, Parry CL, Allan MM, Allan A. Alexithymia ...
 • 17- Germer C, Siegel RD, Fulton PR, editors. Mindfulness and ...
 • 18- Peters JR, Smart LM, Eisenlohr‐Moul TA, Geiger PJ, Smith ...
 • 19- Krejcie RV, Morgan DW. Determining sample size for research ...
 • 20- IBM. IBM SPSS statistics for windows, version 26.0. Armonk, ...
 • 21- Walach H, Buchheld N, Buttenmüller V, Kleinknecht N, Schmidt ...
 • 22- Kohls N, Sauer S, Walach H. Facets of mindfulness–Results ...
 • 23- Ghasemi Jobaneh R, Arab Zadeh M, Jalili Nikoo S, ...
 • 24- Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Negative life events, ...
 • 25- Hasani J. Validity and reliability of the short form ...
 • 26- Besharat MA, Mohammadmehr R. Investigation of Psychometric Properties of ...
 • 27- Borders A, Earleywine M, Jajodia A. Could mindfulness decrease ...
 • 28- Bayrami M, Movahedi Y, Alizadeh Goradel J. The efficacy ...
 • 29- Hawley LL, Schwartz D, Bieling PJ, Irving J, Corcoran ...
 • 30- Allen M, Dietz M, Blair KS, van Beek M, ...
 • 31- Yusainy C, Lawrence C. Relating mindfulness and self-control to ...
 • 32- Ahmadi Gh, Sohrabi F, Borjali A, Ghaderi M, Mohseni ...
 • 33- Jalali D, Aghaei A, Talebi H, Mazaheri MA. Comparing ...
 • 34- Giluk TL. Mindfulness, Big Five personality, and affect: A ...
 • 35- Chambers R, Gullone E, Allen NB. Mindful emotion regulation: ...
 • 36- Grecucci A, Pappaianni E, Siugzdaite R, Theuninck A, Job ...
 • 37- Gross JJ. Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. ...
 • 38- Roberton T, Daffern M, Bucks RS. Emotion regulation and ...
 • 39- Besharat MA, Etemadi Nia M, Farahani H. Anger and ...
 • 40- Barlow DH, Farchione TJ, Sauer-Zavala S, Latin HM, Ellard ...
 • 1- Seidl H, Nilsson T, Hofvander B, Billstedt E, Wallinius ...
 • 2- Iranian Students’ News Agency ISNA [homepage on the Internet]. ...
 • 3- Chalbi A. Violent crime: Types, factors, and conceptual analysis ...
 • 4- Hitti SA, Sullivan TN, McDonald SE, Farrell AD. Longitudinal ...
 • 5- Toussaint L, Sirois F, Hirsch J, Kohls N, Weber ...
 • 6- Mahmoudi T, Bassaknejad S, Mehrabizadeh Honarmand M. The effectiveness ...
 • 7- Sukhodolsky DG, Golub A, Cromwell EN. Development and validation ...
 • 8- Anestis MD, Anestis JC, Selby EA, Joiner TE. Anger ...
 • 9- Harmon SL, Stephens HF, Repper KK, Driscoll KA, Kistner ...
 • 10- Baer RA, Sauer SE. Relationships between depressive rumination, anger ...
 • 11- Yang M, Zhu X, Sai X, Zhao F, Wu ...
 • 12- du Pont A, Rhee SH, Corley RP, Hewitt JK, ...
 • 13- White BA, Turner KA. Anger rumination and effortful control: ...
 • 14- Bufkin JL, Luttrell VR. Neuroimaging studies of aggressive and ...
 • 15- Sharma N, Prakash O, Sengar KS, Chaudhury S, Singh ...
 • 16- Strickland J, Parry CL, Allan MM, Allan A. Alexithymia ...
 • 17- Germer C, Siegel RD, Fulton PR, editors. Mindfulness and ...
 • 18- Peters JR, Smart LM, Eisenlohr‐Moul TA, Geiger PJ, Smith ...
 • 19- Krejcie RV, Morgan DW. Determining sample size for research ...
 • 20- IBM. IBM SPSS statistics for windows, version 26.0. Armonk, ...
 • 21- Walach H, Buchheld N, Buttenmüller V, Kleinknecht N, Schmidt ...
 • 22- Kohls N, Sauer S, Walach H. Facets of mindfulness–Results ...
 • 23- Ghasemi Jobaneh R, Arab Zadeh M, Jalili Nikoo S, ...
 • 24- Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Negative life events, ...
 • 25- Hasani J. Validity and reliability of the short form ...
 • 26- Besharat MA, Mohammadmehr R. Investigation of Psychometric Properties of ...
 • 27- Borders A, Earleywine M, Jajodia A. Could mindfulness decrease ...
 • 28- Bayrami M, Movahedi Y, Alizadeh Goradel J. The efficacy ...
 • 29- Hawley LL, Schwartz D, Bieling PJ, Irving J, Corcoran ...
 • 30- Allen M, Dietz M, Blair KS, van Beek M, ...
 • 31- Yusainy C, Lawrence C. Relating mindfulness and self-control to ...
 • 32- Ahmadi Gh, Sohrabi F, Borjali A, Ghaderi M, Mohseni ...
 • 33- Jalali D, Aghaei A, Talebi H, Mazaheri MA. Comparing ...
 • 34- Giluk TL. Mindfulness, Big Five personality, and affect: A ...
 • 35- Chambers R, Gullone E, Allen NB. Mindful emotion regulation: ...
 • 36- Grecucci A, Pappaianni E, Siugzdaite R, Theuninck A, Job ...
 • 37- Gross JJ. Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. ...
 • 38- Roberton T, Daffern M, Bucks RS. Emotion regulation and ...
 • 39- Besharat MA, Etemadi Nia M, Farahani H. Anger and ...
 • 40- Barlow DH, Farchione TJ, Sauer-Zavala S, Latin HM, Ellard ...
 • نمایش کامل مراجع