تحلیل نقش مؤلفه‌های آمایش سرزمین در توسعه گردشگری استان سیستان و بلوچستان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 321

فایل این مقاله در 38 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BST-9-2_002

تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1399

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: اهمیت گردشگری به اندازه‌ای است که در آمایش سرزمین، به عنوان یک بخش ارزشمند و رشد یابنده در زمینه رهیافت اقتصادی مطرح بوده است. به همین منظور پژوهش حاضر به دنبال تحلیل نقش مؤلفه‌های آمایش سرزمین در توسعه گردشگری استان سیستان و بلوچستان است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه‌ای- کاربردی و رویکرد حاکم بر آن روش توصیفی- تحلیلی است. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از روش‌های اکتشافی استفاده ‌شده است. جامعه آماری شامل استان سیستان و بلوچستان در سال 1399 است. حجم نمونه، 400 نفر از ساکنان و 30 نفر از کارشناسان و متخصصان است. از روش‌های دلفی، آزمون پیرسون، آماره T، آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون آماری F لوین برای تحلیل داده های پژوهش استفاده شده است. یافته‌ها: بر اساس نتـایج آزمون T، مؤلفه‌های آمایش سرزمین نظیر امنیتی و پدافندی(با میانگین 77/3)، زیربنایی و نیروی انسانی(با میانگین 37/3)، سیاسی و مبارزه با قاچاق کالا(با میانگین 25/3)، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی(با میانگین 13/3) و زیست محیطی و فضایی‌(با میانگین 02/3 ) به ترتیب بیش ترین تأثیر در توسعة گردشگری در استان سیستان و بلوچستان دارند. بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، با اطمینان 99 % و سطح خطای کوچک‌تر از 01/0 بین آمایش سرزمین و مؤلفه‌های گردشگری مشتمل بر محیطی(59/0)، اقتصادی(66/0)، خدماتی(67/0)‌، اجتماعی‌–‌فرهنگی(69/0)، سیاسی(65/0)، اطلاع‌رسانی و تبلیغات(63/0)، رقابت‌پذیری(68/0) و امنیت گردشگران(71/0‌) رابطة مستقیم (مثبت) وجود دارد. نتیجه‌گیری: ارتباط بین آمایش سرزمین و مؤلفه‌های گردشگری به صورت مستقیم و مثبت است. آمایش سرزمین با مؤلفه‌ امنیت گردشگران بیشترین ارتباط و با مؤلفه‌ محیطی کمترین ارتباط را دارد.

کلیدواژه ها:

آمایش سرزمین ، توسعه گردشگری ، نواحی مرزی ، استان سیستان و بلوچستان

نویسندگان

حافظ مهدنژاد

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیدجمالالدین

محمد جوانمرد

دانشگاه علوم انتظامی امین

فریاد پرهیز

گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • بسترسازی امنیت گردشگری دراستان سیستان و بلوچستان [مقاله کنفرانسی]
 • مفهوم آمایش سرزمین و کاربرد آن در صنعت گردشگری [مقاله کنفرانسی]
 • 3)      پور اصغر، فرزام و ویسی، رضا (1390) آمایش سرزمین ...
 • 4)      جلالیان، سیداسحاق؛ سعیدی، مهدی؛ ویسیان، محمد (1398) تحلیل ارزش ...
 • 5)      حیدری، محمدتقی؛ برزگر، صادق؛ الهی چورن، محمدعلی (1399) تحلیلی ...
 • بررسی شاخص‌های رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری ورزشی در نواحی مرزی مطالعه موردی: استان گلستان [مقاله ژورنالی]
 • 7)      صیدایی، سیداسکندر و هدایتی مقدم، زهرا (1389) نقش امنیت ...
 • 8)      ضرابی، اصغر و دهقان‌نیا، محمد منصور (1396) سنجش عوامل ...
 • 9)      موسوی، میرنجف؛ ویسیان، محمد؛ محمدی حمیدی، سمیه؛ اکبری، مهناز ...
 • 10)   مؤمنی، علی و فعال قیومی، منصور (1394) تحلیل‌های آماری ...
 • 11)   مهدنژاد، حافظ؛ حسینی­نیا، سیداحمد؛ پرهیز، فریاد (1399) تدوین راهبردهای ...
 • 12)   مهدنژاد، حافظ؛ مستجابی، حمید؛ پرهیز، فریاد؛ رضایی، محسن (1399) ...
 • برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در استان های مرزی با روش SWOT (مورد مطالعه: استان کردستان) [مقاله ژورنالی]
 • 14)   نوری، سیدهدایت الله و نیلی­پور طباطبایی، شهره (1386) اولویت‌بندی ...
 • 15)  Aall, Carlo. (2014) Sustainable Tourism in Practice: Promoting or ...
 • 16)  Aleksandar, Lugonja. & Marija, Knezevic. & Rosalina, Grumo. (2017) ...
 • 17)  Andari, Rini. & Setiyorini, Heri Puspito Diyah. (2016) Green ...
 • 18)  Arnstein, Sherry R. (1969) A Ladder Of Citizen Participation, ...
 • 19)  Bunruamkaew, Khwanruthai. & Murayama, Yuji. (2012) Land Use and ...
 • 20)  Chettiparamb, Angelique. & Thomas, Huw. (2012) Tourism and spatial ...
 • 21)  Chiang, Leong Choon. ­(2000) Strategies for Safety and Security ...
 • 22)  Dede, Okan Murat. & Ayten, Asım Mustafa. (2012) The ...
 • 23)  Dredge, Dredge. & Moore, Stewart. (1992) A Methodolgy for ...
 • 24)  Fadahunsi, J.T. (2011) Application of Geographical Information System (GIS) ...
 • 25)  Giampiccoli, Andrea. & Kalis, Janet Hayward. (2012) Community-based tourism ...
 • 26)  Gunn, Clare. & Var,Turgut. (2002) Tourism Planning: Basics, Concepts, ...
 • 27)  Harrison, David. (2015) Development theory and tourism indeveloping countries: ...
 • 28)  Kôvári, Istvan. & Zimányi, Krisztina. (2011) Safety and Security ...
 • 29)  Muganda, Michael. & Mgonja, Jmgonja. & Backman, Kenneth F. ...
 • 30)  Murphy, Sarah Ann. (2014) Sustainable tourism development in UK ...
 • 31)  Risteskia, Michael. & Kocevskia, Jordan. & Arnaudov, Kliment. (2012) ...
 • 32)  Satovuori, Anna. (2016) Applying asset-based community development approach to ...
 • 33)  Scott, Noel. & Cooper, Chris. (2010) Innovation for sustainable ...
 • 34)  Tan, Chuie-Hong. & Chong, Xin-Wei. & Ho, Sin-Ban. (2017) ...
 • 35)  Theuma, Nadia. & Cassar, George. & Azzopardi, Sarah Faith. ...
 • 36)  Tomić, Nemanja. & Stojsavljević, Rastislav. (2013) Spatial Planning and ...
 • 37)  United Nations Environment Programme [UNEP]. (2009) Sustainable Coastal Tourism/ ...
 • 38)  United Nations. (2008) Spatial Planning: Key Instrument for Development ...
 • 39)  Wang, De-gen. & Niu, Yu. & Qian, Jia. (2018) ...
 • 40)  Wei, Shui. & Xueyi, Xu. & Yali, Wei. & ...
 • 41)  Williams, Richard H. (2000) Constructing the European Spatial Development ...
 • نمایش کامل مراجع