بررسی ضعف قوانین در مدیریت حوزه های آبخیز ایران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 426

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSLCONF05_038

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399

چکیده مقاله:

در طول یکصد سال قانونگذاری درکشور ایران بیش از دوازده هزار عنوان کلی قانون مشتمل بر بیش از120 هزار ماده و تبصره و تصویب نامه مربوط به کدهای مختلف از جمله کشاورزی و منابع طبیعی، انرژی و محیط زیست و غیره وضع شده اما به وضع قانون حتی نه تنها با عنوان قانون مستقل، بلکه در قالب ماده و تبصره در موضوع آبخیزداری یا مدیریت حوزه های آبخیز توجه چندان نشده است. تا قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی و قانون ملی شدن آب، بهره برداری از منابع آب و خاک در ایران بیشتر در اختیار مردم و مدیریت محلی بوده و دولت کمتر دخالت داشته است. پس از اصلاحات ارضی با افزایش رقابت و همچنین افزایش تعداد خرده مالکین تنشهای بین مردم و دولت بوجود آمده است. لذا از دهه چهل به بعد قوانین متعددی جهت کاهش تنش میان مردم و دولت در بهره برداری از این منابع وضع گردیده است. عدم توجه به وضع قوانین در زمینه آبخیزداری به عنوان مسأله اساسی، اهمیت، ضرورت و اهداف پژوهش است. دراین پژوهش ضمن بررسی نقص و نقض قانون تلاش میشود تا در آینده قوانین موجود اصلاح و خلاء های قانونی مربوط به مدیریت حوزه آبخیزجبران گردد.

کلیدواژه ها:

قوانین مدیریت حوزه آبخیز ، قوانین آب و خاک ، آبخیزداری

نویسندگان

اقبال محمدی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران،

علی اکبر مهرابی

استاد بازنشسته دانشگاه تهران

بهارک معتمدوزیری

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران،