سنتز نقاط كوانتومی كربنی با استفاده از سبوس برنج

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,785

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES14_146

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1399

چکیده مقاله:

در اين تحقيق از سبوس برنج براي اولين بار به عنوان پيش ماده كربني در سنتز نقاط كوانتومي كربني استفاده شد. همچنين ازاوره و پلي اتيلن ايمين جهت آلاييدن نقاط كوانتومي كربني با نيتروژن استفاده شد. خصوصيات فيزيكي و شيميايي اين نقاط بااستفاده از آناليزهاي طيف سنجي تبديل فوريه مادون قرمز (FTIR)، طیف سنجی فلورسانس (PL) و استفاده از تشعشع UV مورد بررسي قرار گرفت. نقاط كوانتومي سنتز شده تحت تابش نور UV با طول موج 365nm، تابش سبز از خود نشان دادند. نتایج طيف سنجي فلورسانس نشان داد نقاط كونتومي كربني در اثر تهييج با طول موج هايي در محدوده 300nmـ 250 نور فلورسانس توليد مي كنند. قله طيف هاي نشري نقاط كوانتومي در محدوده 530nmـ 500 قرار مي گيرند. نقاط سنتز شده نشر وابسته به طول موج تهييج از خود نشان دادند كه مشخصه نقاط كوانتومي كربني است.

نویسندگان

امیرحسین علیزاده بهبهانی

دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود

محمدجعفر مولایی

استادیار دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود

اسماعیل سلیمی

استادیار دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود