مدیریت چندین شرکت و ارزش نگهداشت وجه نقد

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 385

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF06_122

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1399

چکیده مقاله:

هیئت مدیره یک عنصر مهم در سیستم مدیریت شرکت ها است. اینکه مدیران وظایف خود را چقدر به خوبی انجام میدهند از تأثیر هیئت مدیره بر تصمیم گیری و ایجاد ارزش سهامداران مشخص می گردد. موضوع اصلی این تحقیق بررسیتاثیر مدیریت چندین شرکت بر ارزش نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای این منظور نمونه ای متشکل از 109 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورهزمانی 1390 تا 1397 طی هشت سال مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. برای شناسایی مدیریت چندین شرکت از تعدادعضویت مدیران هیات مدیره در شرکت های مختلف در سال مالی استفاده شده است, و برای شناسایی ارزش نگهداشتوجه نقد از بازده غیرعادی سهام که توسط مدل فالکیندر و وانگ (2006) ارائه شده است, بهره گرفته شده است. برایآزمون فرضیه از رگرسیون OLS چند متغیره استفاده شده است و با تشکیل مدل بهینه به رابطه بین متغییرها پرداخته شد. نتایج تحلیل های آماری انجام شده نشان می دهد مدیریت چندین شرکت بر ارزش بازار یک واحد پولی اضافی در نگهداشت وجه نقد تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه ها:

حاکمیت شرکتی ، مدیریت چندین شرکت ، ارزش نگهداشت وجه نقد

نویسندگان

زهرا شریفی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، قم, ایران

رضا غلامی جمکرانی

استادیارگروه حسابداری، واحد قم, دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

مژگان صفا

استادیارگروه حسابداری، واحد قم, دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران