استفاده از تلفیق الگوریتم شبیه سازی تبرید و مدل همه گیری SEIR در تخمین عدد مولد موثر کووید-19 در استان خراسان شمالی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 669

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICISE06_009

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1399

چکیده مقاله:

در این مقاله، برای بیماری کووید-19یک روش تخمین عدد مولد موثر که قدرت سرایت بیماری توسط هر فرد را در طول زمان نشان میدهد، ارائه شده است. این روش مبتنی بر تلفیق الگوریتم شبیه سازی تبرید و مدل همه گیری SEIR است. الگوریتم شبیه سازی تبرید مربع خطای خروجی مدل SEIR را با داده های واقعی کمینه میکند. برای این کار دو روش ارائه شده است، روش اول تعداد بیماران به صورت تجمعی روزانه مد نظر قرار گرفته است و برازش خروجی با این داده ها انجام شده و در روش دوم تعداد روزانه بیماران در نظر گرفته شده است. این روش برای داده های استان خراسان شمالی پیاده سازی شد و نتایج نشان از تغییرات عدد مولد موثر به ترتیب بین 0 تا 7,05 و 0 تا 8,5 برای این دو روش دارد. در ماه خرداد 1399 این تغییرات برای هر دو روش بین 0 تا 2 است. نتیجه آمار استنباطی نشان میدهد که بین خروجی این دو روش تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین دو پیش بینی بر اساس زیاد شدن و کم شدن عدد مولد موثر تا 8 مرداد 1399 ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

کووید-19 ، شبیه سازی تبرید ، مدل همه گیری SEIR

نویسندگان

حسین کریمی

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه بجنورد

زهرا موسوی غریبدوستی

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه بجنورد