استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به منظور روندیابی جریان رودخانه زاینده رود

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 436

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECONF10_202

تاریخ نمایه سازی: 3 شهریور 1399

چکیده مقاله:

روندیابی جریان رودخانه ها یکی از گام های مدیریتی مهم رودخانه ها به شمار می رود. در مقاله حاضر استفاده از شبکه عصبی برای روندیابی جریان رودخانه زاینده رود استفاده گردید. شبکه های عصبی بدون نیاز به هیچ گونه پاارمتری و برمبنای داده های ثبت شده بخوبی قادرندبا دقت مناسبی میزان جریان رودخانه را در پایین دست برآورد نمایند. به همین منظور در پژوهش حاضر از داده های ثبت شده رودخانه زاینده رود بین دو ایستگاه درکان در بالادست و چمطاق در پایین دست بصورت ساعتی استفاده شد. براساس تحلیل آماری ترکیب های مختلف جریان های ورودی بالادست و خروجی پایین دست موثرترین ترکیب روی نتایج جریان روندیابی شده تعیین گردید. سپس براساس این ترکیب 75 درصد از داده ها برای آموزش شبکه عصبی و 25 درصد باقیمانده برای تست مورد استفاده قرار گرفت که نتایج حاصل حکایت از ضریب همبستگی بسیار بالا بین مقادیر بدست آمده از شبکه عصبی و داده های ثبت شده در ایستگاه چمطاق دارد. مقادیر معیار مذکور به ترتیب برای کل داده ها، داده های اموزش و داده های تست 0/988، 0/999، 0/994 بدست آمد.

نویسندگان

علی رئیسی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

صالح مهدی زاده

کارشناس ارشد مهندسی منابع آب