دینامیک غیر خطی وابسته به اندازه نانو تیر تیموشنکو ویسکوالاستیک تحت اثر فلکسوالکتریک

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 480

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO05_133

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

چکیده مقاله:

در این پژوهش دینامیک غیر خطی وابسته به اندازه یک نانوتیر تیموشنکو با تئوری کوپل اصلاح شده بررسی شده است برای اثر ویسکوالاستیک از مدل کلوین ویت استفاده شده است کار نیروی خارجی و انرژی جنبشی سیستم به عنوان تابعی از میدان جابجایی بدست می آید با استفاده از اصل همیلتون معادلات کوپل فی ما بین اثرات مکانیکی و الکتریکی در نانو تیر ویسکوالاستیک با اثر فلکسوالکتریک به همراه شرایط مرزی مربوطه استخراج شده است دلیل مهم انجام این پژوهش بررسی اثر فلکسوالکتریک برای ذخیره سازی انرژی در تیر تیموشنکو می باشد برای مشاهده اثرات نانو سازه استفاده از تئوری های مرتبه بالای محیط پیوسته بجای تئوری کلاسیک الاستیسیته بکار رفته است در این پژوهش هدف بدست آوردن فرکانس ارتعاش غیر خطی وابسته به اندازه ویسکوالاستیک با استفاده از تئوری های مرتبه بالای محیط پیوسته می باشد در فلکسوالکتریک ها گرادیان کرنش باعث قطبش می شود و گرادیان قطبش هم گرادیان تنش را حاصل می نماید و بیه همین دلیل برای تحلیل ارتعاش از تیر تیموشنکو برای معادلات ارتعاشی مربوط به تئوری مرتبه بالای گرادیان کرنش اصلاح شده استفاده شده است با استفاده از روش های عددی معادلات ارتعاشی برای شرایط مرزی گیردار حل شده است و با مقایسه ی نتایج با مقالات مشابه، نشان داده می شود که پارامترهای اثر اندازه و اثر محیط ویسکوالاسیتیک باعث افزایش فرکانس ارتعاشی نانوتیرها می شود علاوه بر این نتایج نشان می دهد که فرکانس نانو تیرها خارج از محیط ویسکوالاستیک به شدت به پارامترهای اثر اندازه وابسته می باشد همچنین با کاهش طول و ضخامت نانو تیر فرکانس افزایش می یابد.

نویسندگان

رسول باقری

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد

امین حمزه ای

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد

سید احمد تجلی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد