عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی در بین کارکنان شهرداری بمنظور بهبود مدیریت شهری

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 370

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF07_559

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1399

چکیده مقاله:

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها میتواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه وایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولت ها و سازمان ها و موسسات همواره در جهت نیل به این هدف می کوشند. بدونبررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورو اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسرنخواهد شد. دستیابی به این اهداف بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. عمق اجرای مدیریت استراتژیک منابعانسانی به بهره وری و عملکرد سازمان ها منجر می شود. آنچه همواره مورد توجه روانشناسان و اندیشمندان علوم اجتماعىبوده رضایت شغلى افراد و ارتباطات آنان و آثار این رضایت و ارتباط در روحیه آنها و بازدهى کارشان مى باشد. اگر کسى بهشغل خود علاقه مند باشد، خلاقیت و استعداد وى در زمینه کارىاش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگى و افسردگىنخواهد شد. به عکس، اگر کسى از حرفه اش راضى نباشد، هم خودش دچار افسردگى و سرخوردگى مى شود و هم کارشبى نتیجه خواهد بود. عامل انسانی در سازمان، کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، کارشناسان، کارمندانو کارگران را در سطوح مختلف شغلی دربرمی گیرد واشتغال از جمله مسائلى است که همیشه، دولت ها و ملت ها را به خودمشغول داشته است. هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بعد معیشتى انسانها مربوط مى شود، ولى با بعد فردى، خانوادگى،اجتماعى، سیاسى و فرهنگى آنان نیز ارتباطى تنگاتنگ دارد. در محیط پرچالش هزاره جدید، در عرصه رقابت میان سازمان هاو شرکت ها، یکی از مولفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمان ها، متمرکزشدن بر وظیفه مدیریت می باشد که این مقالهبه نقش شهرداری تهران و مدیریت شهری برای بهتر شدن عملکرد کارکنان سازمان خود به بررسی عوامل می پردازد.

نویسندگان

راضیه کمانی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – ایران