بررسی عوامل موثر بر پرخاشگری کودکان زیر هفت سال پیش دبستانی های شهر یزد

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 769

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPEB01_013

تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1399

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر پرخاشگری کودکان زیر 7 سال پیش دبستانی های شهر یزد در سالتحصیلی 97-1396 می باشد. روش پژوهش حاضر اسنادی می باشد. جمع آوری داده ها با استفاده از اسناد دستاول و مقالات پژوهشی معتبر صورت پذیرفت. نتیجه گیری پژوهش نشان داد پرخاشگری دوران کودکی یک مشکل بهداشتیعمده در سراسر جهان بخصوص در سالهای اخیر محسوب می شود. حداکثر شیوع رفتارهای پرخاشگرانه در دوره کودکی ونوجوانی می باشد و میزان آن بر حسب نوع مطالعات متفاوت است. همچنین برای درمان پرخاشگری با شناخت علل وعوامل آن می توان همکاری های لازم را برای کاستن از میزان و شدت پرخاشگری ارائه نمود مانند سرگرم نمودن فرد، مهر ومحبت و دلجویی، آموزش تنهایی فکر کردن ، صبر و متانت نشان دادن در مواقع پرخاشگری، تشویق جهت استفاده ازروش اجرای عدالت در منزل و...

نویسندگان

امیرحسین جنتیان

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد میمه

مریم شرفی نیا

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد میمه

بیتا عمادی

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد میمه