گونه شناسی تزیینات گنبد غفاریه مراغه براساس الگوی تطبیقی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 301

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISLART-8-16_007

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

گنبد غفاریه متعلق به دوره ایلخانان و دارای تزیینات بسیار زیبا، به ویژه انواع هنرکاشی کاری مرسوم در این دوره است. برخی از عناصر معماری در گنبد غفاریه، ایرانینیست و همی نطور در ضلع جنوبی، شرقی و غربی بنا از نشانی به نام چوگان دار استفادهشده که در بنای دیگری در ایران مشاهده نشده است که این نشان به نوعی هویت بنایغفاریه را مشخص می کند.درباره تزیینات و حتی معماری بناهای دوره ایلخانی، بالاخص گنبد غفاریه مراغهبه قدر کافی صحبت نشده است. برخی از تزیینات بناها، مانند کاشی معرق و تکنیکجدید کاشی لعاب پران، در این دوره شکل گرفته و از این دوره کاربرد کتیبه های کاشیمعرق به صورت جدی فراگیر شده است. با بررسی تزیینات گنبد غفاریه و نمونه های مشابهآن، به ویژه در دوره ایلخانی، می توان به دست هبندی جامعی از تزیینات این دوره دستیافت. پرداخت اطلاعات در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی، مقایسه ای و تحلیلی بودهو روش یافته اندوزی در آن به صورت کتابخانه ای و میدانی است و تقریبا هفده بنا ازدوره های مختلف مثل گنبدسرخ، گنبد سلطانیه، مسجد جامع اشترجان و... گونه شناسیشده است. حاصل این مطالعه، شناخت تزیینات گنبد غفاریه، برج مقبره های پیشین وبناهای هم عصرگنبد است. در این گنبد تزیینات متنوعی به کاررفته که منشا آن در ایندوره و از نمونه های اولیه این تزیینات است.

نویسندگان

حمید فرهمندبروجنی

دانشجو دکتری مرمت ابنیه تاریخی/ مربی دانشگاه هنر اصفهان

پروین سلیمانی

دانشجو کارشناسی ارشد مرمت ابنیه تاریخی/ دانشگاه اصفهان