بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و بهره وری کارکنان شهرداری شاهرود

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 357

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA09_014

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1398

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه کارافرینی سازمانی با بهره وری بود. که از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. براساس اطلاعات جمع آوری شده به این نتیجه رسیدیم که بین بهره وری و کارآفرینی همبستگی ممکن برقرار است. بهره وری بهترین شاخص برای تعیین سرمایه گذاری ها و ایجاد شغل و عامل تامین منابع مالی برای ایجاد مشاغل جدید و اشتغال مجدد است. سیاست های اشتغال زایی که بدون تمرکز بر بهره وری، تنها بر اشتغال تاکید داشته باشند، ماهیتی تورمی داشته و محکوم به شکست خواهند بود. دولت ازطریق شناسایی و بکارگیری آن دسته ازعوامل محیطی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که ظهور کارآفرینی را تسهیل می کند، می تواند زمینه مناسب را فراهم کند، چرا که کشوری که دارای تعداد زیادی کارآفرین باشد از محرک های تجاری و اقتصادی قوی تری برخورداراست

نویسندگان

مهدی طالع زاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود