مقالات دانش حقوق مدنی، دوره 11، شماره 1 منتشر شد

شنبه، 12 آذر، 1401
مقالات دانش حقوق مدنی، دوره 11، شماره 1 منتشر شد
مجموعه مقالات دانش حقوق مدنی، دوره 11، شماره 1 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 4 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
دانش حقوق مدنی (Journal of Civil Law Knowledge) توسط دانشگاه پیام نور به صورت دوفصلی از سال 1391 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 11، شماره 1 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی


2. تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی


3. مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵


4. واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران


5. تاثیر سوءاستفاده از دادرسی و حق در رسیدگی های مقدماتی و ماهوی ایکسید


6. دعوای جمعی عام بر مدار خواندگان و اشخاص همگروه آنها


7. بررسی نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران با رهیافتی تحلیلی از ماده ۶۸۵ و ۶۲۷ قانون مدنی


8. مواجهه فقهی حقوقی با رمزارزها در مسیر جهانی شدن - یک ضرورت


9. مفهوم لاشه کشتی با تکیه بر عناصر عینی و ذهنی


10. بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب


11. مسولیت مدنی بانکها در قبال سپرده دمشتریان


12. اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و طرح قانون بیع مشترک اروپا