مقالات فصلنامه محیط شناسی، دوره 47، شماره 4 منتشر شد

چهارشنبه، 9 آذر، 1401
مقالات فصلنامه محیط شناسی، دوره 47، شماره 4 منتشر شد
مجموعه مقالات فصلنامه محیط شناسی، دوره 47، شماره 4 که در سال 1400 منتشر شده بود با تعداد 6 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
فصلنامه محیط شناسی (The Journal of Environmental Studies) توسط دانشگاه تهران به صورت فصلی از سال 1353 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 47، شماره 4 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. گندزایی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری توسط پرتودهی فرابنفش در حضور پروکسی مونوسولفات و هیدروژن پروکسید

2. تهیه نقشه سلامت سیمای سرزمین با استفاده از تصاویر لندست

3. اثر فضای سبز بر قیمت مسکن با استفاده از مدل قیمت گذاری هدونیک (مطالعه موردی: شهر یزد)

4. ارزیابی جو ایمنی میان کارکنان شاغل در یک کشتارگاه صنعتی طیور

5. بررسی وضعیت نیترات در آب آشامیدنی و سبزیجات در شهرستان های سوادکوه و سیمرغ و ارتباط آن با شیوع سرطان های گوارشی

6. بررسی پتانسیل آلودگی در محدوده معدن مس مزرعه اهر و تعیین منشا آن ها