گندزایی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری توسط پرتودهی فرابنفش در حضور پروکسی مونوسولفات و هیدروژن پروکسید

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 73

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESJ-47-4_001

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1401

چکیده مقاله:

دراین پژوهش، کارآمدی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته پروکسی مونوسولفات پرتو فرابنفش )قادر به تولید هردو رادیکال سولفات و -هیدروکسیل( در مقیاس آزمایشگاهی با هدف بهینه سازی فرآیند گندزدایی پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهری به روش لجنفعال مورد بررسی قرار گرفت و با روشهای پرسولفات پرتو فرابنفش، هیدروژن پراکسید پرتو فرابنفش و پرتودهی فرابنفش - -مقایسه شد. فرآیند پروکسی مونوسولفات پرتو فرابنفش، تحت شرایط بهینه راهبری )مدت زمان ماند ۰۲ دقیقه، میزان دوز پرتو -فرابنفش ۲μW/cm ۰۲۴ × ۲/ ۰/۷ و غلظت پروکسی مونوسولفات ۲۰ mmol/L ( تعداد کلی فرم کل به کمتر از حد مجاز استانداردکاهش داد. از سوی دیگر دستیابی به حد مجاز کلیفرم کل با روش هیدروژن پراکسید پرتو فرابنفش تحت شرایط بهینه )زمان ماند -۰۲ دقیقه، میزان دوز پرتو فرابنفش ۲μW/cm ۰۲۴ × ۲/ ۰/۷ و غلظت هیدروژن پراکسید ۳۲ mmol/L ( به حد مجاز کلیفرم کل میسرگردید. در سایر روشها، دستیابی به حد مجاز تعداد کلیفرم کل حاصل نگردید. همچنین امکان سنجی همزمان بهبود دیگرپارامترهای کیفی پساب خروجی نیز انجام پذیرفت. به کارگیری فرآیند پروکسی مونوسولفات پرتو فرابنفش منجر به کاهش مقادیر -BOD ، COD ۳۰ و ۴۴ درصد شد، اما تاثیر چندانی بر میزان غلظت فسفر و /۰ ،۰۲/ و کدورت پساب خروجی به ترتیب برابر ۲نیتروژن کل نداشت. در نهایت میتوان گفت که فرآیند پروکسی مونوسولفات پرتو فرابنفش از کارآمدی بالایی در زمینه گندزدایی و -بهبود دیگر پارامترهای مهم کیفی پساب خروجی تصفیه خانه برخوردار است.

کلیدواژه ها:

گندزدایی پساب تصفیه خانه های فاضلاب ، پرتودهی فرابنفش ، فناوری اکسیداسیون پیشرفته ، روش پروکسی مونوسولفات-پرتو فرابنفش

نویسندگان

گاگیک بدلیانس قلی کندی

گروه مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مهسا امیری

گروه مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حمیدرضا مسیحی

گروه مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • APHA. (۱۹۹۲). APHA Method ۹۲۲۱: Standard Methods for the Examination ...
 • Brahmi, M., Belhadi, N.H., Hamdi, H., Hassen, A. (۲۰۱۰). Modeling ...
 • Christensen, J., Linden, K.G. (۲۰۰۳). How particles affect UV light ...
 • EPA. (۲۰۱۶). Clean Watersheds Needs Survey ۲۰۱۲. CWNSMateo-sagasta, J., Raschid-sally, ...
 • Gao, Y. qiong, Gao, N. yun, Deng, Y., Yang, Y. ...
 • Gholikandi, G.B., Nili Ardakani, M., Moradi, F. (۲۰۱۸). Fered-Fenton technology ...
 • Gholikandi, G.B., Rasouli Sadabad, H., Karami, S., Masihi, H. (۲۰۱۷). ...
 • Gholikandi, G.B., Zakizadeh, N., Karami, S., Masihi, H. (۲۰۱۷)b. Employing ...
 • Gholikandi, G.B., Masihi, H., Azimipour, M., Abrishami, A., Mirabi, M. ...
 • Gholikandi, G.B., Kazemirad, K. (۲۰۱۸). Application of electrochemical peroxidation (ECP) ...
 • Giannakis, S., Androulaki, B., Comninellis, C., Pulgarin, C. (۲۰۱۸). Wastewater ...
 • Hou, L., Li, X., Yang, Q., Chen, F., Wang, S., ...
 • Lima, J.A., Tonetti, A.L., Vidal, C., Montagner, C.C., Pupo, R.F. ...
 • Liu, L., Hall, G., Champagne, P. (۲۰۱۸). Disinfection Processes and ...
 • Luo, Y., Guo, W., Hao, H., Duc, L., Ibney, F., ...
 • Malvestiti, J.A., Dantas, R.F. (۲۰۱۷). Disinfection of secondary effluents by ...
 • Malvestiti, J.A., Dantas, R.F. (۲۰۱۹). Influence of industrial contamination in ...
 • Masihi, H., Gholikandi, G.B. (۲۰۱۸). Employing Electrochemical-Fenton process for conditioning ...
 • Miklos, D.B., Hartl, R., Michel, P., Linden, K.G., Drewes, J.E. ...
 • Miklos, D.B., Remy, C., Jekel, M., Linden, K.G., Drewes, J.E. ...
 • Moussavi, G., Fathi, E., Moradi, M. (۲۰۱۹). Advanced disinfecting and ...
 • Munter, R. (۲۰۰۱). Advanced Oxidation Processes-Current Status and Prospects. ۵۰, ...
 • Osińska, A., Korzeniewska, E., Harnisz, M., & Niestępski, S. (۲۰۱۷, ...
 • Paredes, L., Omil, F., Lema, J.M., Carballa, M. (۲۰۱۸). What ...
 • Petrie, B., Barden, R., Kasprzyk-hordern, B. (۲۰۱۴). A review on ...
 • Ramezani, M., Noori, R., Hooshyaripor, F., Deng, Z. (۲۰۱۹): Numerical ...
 • Rizzo, L., Agovino, T., Nahim-granados, S., Castro-alférez, M., Fernández-ibáñez, P., ...
 • Rodríguez-chueca, J., Amor, C., Silva, T., Dionysiou, D.D., Li, G., ...
 • Rodríguez-chueca, Fernandes, R., Lucas, M.S., Silva, T., Peres, A., Sampaio, ...
 • Rodríguez-chueca, Fernandes, R., Lucas, M.S., Silva, T., Peres, A., Sampaio, ...
 • Rodríguez-chueca, J., Laski, E., García-cañibano, C., Vidales, M.J.M. De, Encinas, ...
 • Sadabad, H.R., Gholikandi, G.B. (۲۰۱۸). Simultaneous effective sludge stabilization and ...
 • Ulliman, Miklosb, D.B., Hübnerb, U., Drewesb, J.E., Linden, K.G. (۲۰۱۸). ...
 • Water Supply. (۲۰۰۲). International report : water and wastewater disinfection – ...
 • Whitby, G.E., Scheible, O.K. (۲۰۰۴). The History of UV and ...
 • Yang, Z., Su, R., Luo, S., Spinney, R., Cai, M., ...
 • Zhang, Z., Li, B., Li, N., Sardar, M.F., Song, T., ...
 • Zhang, Xiao, Y., Zhong, Y., Lim, T. (۲۰۱۹)b. Comparison of ...
 • نمایش کامل مراجع