مقالات مجله علمی پژوهش های پیشرفته در گیاهان دارویی، دوره 1، شماره 1 منتشر شد

چهارشنبه، 2 آذر، 1401
مقالات مجله علمی پژوهش های پیشرفته در گیاهان دارویی، دوره 1، شماره 1 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله علمی پژوهش های پیشرفته در گیاهان دارویی، دوره 1، شماره 1 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 1 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله علمی پژوهش های پیشرفته در گیاهان دارویی (Journal of Advanced Researches in Medicinal Plants) توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به صورت فصلی از سال 1401 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره ۱، شماره ۱ این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. تاثیر روش های مختلف استخراج بر متابولیت ها و خواص بیولوژیکی بذر گیاه دارویی چویل Ferulago angulate