آقای مهندس آرام قادری

Engineer Aram Ghaderi

کارشناسی ارشد مهندسی برق

فرد مهم علمی - Researcher ID: (97783)

16
8
2
2
1
1
3
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  A. Ghaderi, “Simulation of Gain in Semiconductor Optical Amplifier Tension”, MJTD, vol. 4, no. 4, Dec. 2015.

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب کتاب معرفی حسگرها (نوری، خازنی، القایی، زیستی) (نگاران سبز/ مشهد) - 1400 - فارسی
  • کتاب آموزش مفاهیم پایه در تحلیل مدارهای الکتریکی (نگاران سبز/ مشهد) - 1397 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دانشگاه فنی و حرفه ای کردستان (1398-تاکنون)
  • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان (1393-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج/ستاد استانی هفته پژوهش استان کردستان (1394)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • شیوه نگارش مقاله برای مجلات فارسی زبان - دانشگاه فنی و حرفه ای کردستان (1398)