خانم دکتر نگار نصیری

Dr. Negar Nassiri

آرشیتکت و عضو هیئت علمی گروه مهندسی معماری(1388ش) تهران

Researcher ID: (92196)

10
9
3

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  مقاله" The influence of climatic design on Iranian symbolic forms designing " مقاله منتخب و سخنرانی در کنفرانس دانشگاه آکسفورد(The Oxford Conference 2008) در 23 جولای 2008 چاپ شده در کتاب The Oxford Conference, A Re-evaluation of Education in Architecture به ویراستاری Susan Roaf، چاپ WIT press، انگلستان صص 32-27 ISBN-10: 184564206
  •  مقاله " Iranian Mathematical Aesthetics in Designing the Symbolic Forms" 13-9 جولای 2007 ، آنکارا _ ترکیه ، دانشگاه تکنیک خاورمیانه METU سخنرانی و مقاله منتخب در 17 امین کنفرانس زیبایی شناسی (17th Congress of Aesthetics) چاپ ترجمه ترکیه ای همین مقاله در کتابMimarlikta Estetik Dusunce ، چاپ انجمن معماران ترکیه به ویراستاری دکتر ژاله
  •  Paper” Studying the Hospital Space in Terms of Privacy for in Patient, According to Space-Path Model in Therapeutic Environment”, Advances in Environmental Biology, 8(10) June 2014, Pages: 687-699 1Elmira Esfahani, 2Hossein Soltanzadeh, 3Negar Nassiri 1M.Sc. student, Department of Architecture, Islamic Azad University, North Tehran Branch (Main W

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

  • استادیار