محمدحسین غلامی نوقاب

MOHAMMADHSAIN GHOLAMINOGHAB

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (86336)

19
1
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در تدریس در دانشگاه پیام نور قاین (1394-تاکنون)
  • تدریس دانشگاهی در تدریس در آموزش و پرورش (1373-1397)
  • سابقه کار دانشگاهی در تدریس در دانشگاه آزاد تربت حیدریه (1396-تاکنون)