آقای دکتر نادر رهبر

Dr. Nader Rahbar

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (6344)

42
27
3
4
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

  • استادیار آزاد اسلامی واحد سمنان

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • دبیر تدوین استاندارد، اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان (1381-1383)
  • مهندس پایه یک تاسیسات مکانیکی، نظام مهندسی استان سمنان (1383-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در مهندس مکانیک، گروه صنعتی سازان، سمنان (1383-1385)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی (1385-تاکنون)