آقای دکتر محمدحسین محمودی

Dr. Mohammad Hosein Mahmoodi

Researcher ID: (517601)

4
2
3
4
5
1

محمدحسین محمودی پرستار، کارشناس بیمه سلامت، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشجوی سال آخر دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی، مدرس دانشگاه، مسئول مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت واحد استان خراسان جنوبی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Determination the risk factors in type 2 diabetes patients: a case-control study

تالیفات

 • کتاب تاثیر یادگیری سازمانی در جامعه‌پذیری و تعهد سازمانی (سنجش و دانش) - 1400 - فارسی
 • کتاب پزشک خانواده و نظام ارجاع (راز نهان) - 1397 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • پرستار (1391-1393)
 • کارشناس بیمه و نماینده اداره کل بیمه سلامت در شهرستان سربیشه (1394-1397)
 • کارشناس نظارت و ارزشیابی (1398-1402)
 • مسئول مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت واحد استان خراسان جنوبی (1402-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • مقام اول رشته ترتیل در مسابقات کشوری قرآن کریم سازمان بیمه سلامت ایران (1402)
 • مقام اول رشته ترتیل در مسابقات کشوری قرآن کریم سازمان بیمه سلامت ایران (1401)
 • مقام اول رشته شنا در نهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور (1397)
 • مقام دوم رشته شنا در هشتمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور (1395)
 • مقام اول رشته شنا در هفتمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور (1392)