نرگس زمانی

مترجم خانه تاب آوری ایران

Researcher ID: (517555)

7
13
3

روانشناس و مترجم خانه تاب آوری ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب قدرت کوچینگ مثبت (ورجاوند) - 1400 - فارسی
  • کتاب کوچینگ شناختی رفتاری: ویژگی‌های متمایز‌کننده (سخنوران) - 1399 - فارسی
  • کتاب پرورش تاب‌آوری : آگاهی و دانش خانواده‌های شاد و تربیت فرزندان (پروچستا) - 1399 - فارسی

سایر موارد

  • عضو شورای نویسندگان و مترجمین خانه تاب آوری ایران