آقای دکتر سعید شفیعا

Dr. saeed shafia

مدیر گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (477921)

10
12
9
4
2
6
3
1

پژوهشگر حوزه های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی که در نگارش گزارش های سیاستی و پیشنویس های تقنینی در مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند و در همین حوزه ها در دانشگاه مشغول به تدریس است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

تالیفات

 • کتاب بافت فرسوده: نجات بخشی (پژوهشکده نظر) - 1399 - فارسی
 • کتاب مجسمه شهری چالش : مدیریت سلیقه ای (پژوهشکده نظر) - 1399 - فارسی
 • کتاب آشنایی با منظر (گردشگری منظر) (مهکامه) - 1398 - فارسی
 • کتاب گردشگری ایران متولی نابلد (پژوهشکده نظر) - 1398 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر گروه ورزش ، میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (1399-تاکنون)
 • عضو شورای تنقیح قوانین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (1401-تاکنون)
 • عضو کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شواری شهر تهران (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دروس گردشگری در دانشگاه علم و فرهنگ (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دروس گردشگری در دانشگاه علوم و تحقیقات (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دروس تصمیم گیری و مدیریت در دانشگاه تهران جنوب (1395-1398)

جوایز و افتخارات

 • استاد برگزیده دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ (1399)
 • استاد برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ (1397)
 • پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی (1389)