آقای دکتر حمیدرضا جعفریان

Dr. Hamidreza jafarian

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475605)

24
6
141
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی