آقای دکتر میکائیل وحیدی راد

Dr. Michael Vahidirad

گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (447174)

13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی