آقای مهندس نیما مقدم

Engineer Nima Moghaddam

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران

Researcher ID: (445259)

14
1
1
2
4
1
9

دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه تهران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیر انجمن انجمن علمی علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان ۱۴۰۰-۱۴۰۲
 • دبیرکل انجمن های علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان ۱۴۰۱-۱۴۰۲
 • بنیانگذار نشریه علمی دانشجویی رهآب (تحت نظر معاونت فرهنگی دانشگاه زنجان)
 • سردبیر نشریه رهآب در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰
 • مدیرمسئول نشریه رهآب در سال های 1400 تا 1401
 • صاحب امتیاز نشریه رهآب در سال های 1401 تا 1402
 • عضو انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
 • عضو شورای عالی تصمیم گیری انجمن های علمی دانشگاه زنجان ۱۴۰۱-۱۴۰۲
 • عضو انجمن علوم و مهندسی آب دانشگاه تهران ۱۴۰۲ تاکنون

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • مقدم, نیما. (1403). 'مدیریت منابع آب برای کاهش اثرات خشکسالی در اثر تغییر اقلیم در ایالات متحده آمریکا با تمرکز بر ایالت کالیفرنیا', تحقیقات منابع آب ایران, (), pp. -. doi: 10.22034/iwrr.2024.448106.2748. در نوبت انتشار و چاپ. (2024)

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • سرپرست تیم دانشجویی ساخت ماکت سد برقابی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان (1402)

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

 • دبیر انجمن برتر مرحله دانشگاهی پانزدهمین جشنواره حرکت (1402)
 • دبیرکل برتر انجمن های علمی دانشگاه زنجان (1402)
 • عضو استعداد های درخشان دانشگاه زنجان در مقطع کارشناسی (1402)
 • رتبه ۱۳ آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه تهران (1402)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره مقدماتی GIS - انجمن علمی مهندسی آب دانشگاه زنجان (1401)

سایر موارد

 • سرپرست تیم دانشجویی ساخت ماکت سد برقابی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان (1402)