آقای دکتر شهریار غمامی

Dr. Shariar Ghamammy

دانشیار،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (442446)

8
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی