آقای دکتر حمیدرضا وطن پور

Dr. Hamidreza Vatanpour

استادیار. گروه علوم پایه. دانشگاه فرهنگیان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (439812)

9
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی