آقای رضا موسایی

REZA MOUSAEI

Researcher ID: (432990)

1
14
3
3
2
6

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • گزارش "خوشه های صنعتی و آمایش سرزمین" موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1401)
 • طرح ملی با «شناسایی طرح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری استانی - شهرستانی مبتنی بر ملاحظات آمایش سرزمین» موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1401)
 • گزارش "داشبورد خانواده صنعت" کمیسیون تخصصی صنعت اتاق بازرگانی ایران (1401)
 • گزارش "آینده پژوهی صنایع"- از سری گزارشات پایش تحولات صنایع در مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران (1401)
 • پروژه" طراحی نقشه مسیر بین المللی سازی و مطالعه بازارهای بالقوه صادرات" گروه صنعتی ایران خودرو (1401)
 • مسئول روش تحقیق"بررسی تطبیقی مدل های حکمرانی صنعت،معدن و تجارت در کشورهای منتخب" در سازمان مدیریت صنعتی (1400)
 • گزارش تحلیلی" پایش تحولات انقلاب صنعتی چهارم، ویژگیها و تاثیرات روندهای آتی گزارش اول،دوم " موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1400)
 • مدیر پروژه "تدوین نقسه راه توسعه صادرات غیر نفتی کشور" در سازمان توسعه تجارت (1400)
 • گزارش" مدل باشگاه سرمایه گذاران: مدل تسهیل سرمایه گذاری استارتاپ ها با تاکید برتوسعه منطقه ای" مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی (1400)
 • مدخل "محیط کسب و کار" دوازدهمین "مرجع سالنامه امنیت جمهوری اسلامی": تحولات راهبردی1400، چشم انداز1401 در پژوهشکده مطالعات راهبردی (1400)
 • "برنامه تامین داخل اقلام گلوگاهی صنعت در زمان تحریم" موسسه مطالغات و پژوهش های بازرگانی (1399)
 • پروژه طراحی "مدل ساختار مطلوب وزارت صمت" در سازمان مدیریت صنعتی (1399)
 • گزارش تحلیلی" پساکرونا و برنامه های پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازیابی اقتصادی" موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1399)
 • مسئول گزارش تحلیلی" سیاست های صنعتی روسیه" موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1399)

تالیفات

 • کتاب آمایش صنعتی،معدنی و تجاری استان آذربایجان شرقی (موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی) - 1402 - فارسی
 • کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان (چاپ و نشر بازرگانی) - 1401 - فارسی
 • کتاب اقتصاد روسیه (چاپ و نشر بازرگانی) - 1400 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر پروژه پایش و مستنسازی قوانین وزارت صمت (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس پژوهشکده بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید (1397-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • "جوان سیاستگذار حامی تولید ملی" از سوی خانه صنعت،معدن و تجارت ایران (1401)
 • جوان کارآمد در وزارت صمت (1401)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره آموزشی جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین‌الملل - مرکز آموزش بازرگانی (1400)
 • دوره آموزشی کوتاه‌مدت «حکمرانی اقتصاد»- - مدرسه حکمرانی شهید بهشتی (1399)
 • دوره آموزشی کوتاه‌مدت «حکمرانی دانش»- - مدرسه حکمرانی شهید بهشتی-دانشگاه دفاع ملی (1399)
 • مدرسه تابستانه سیاستگذاری علم‌و‌فناوری اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران (1399)
 • کارگاه تخصصی اقتصاد نوآوری و نوآوری اجتماعی - دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (1397)
 • دومین مدرسه تابستانه اقتصاد لیست برخی کارگاه ها: -روش های پژوهش کیفی با تمرکز بر داده بنیاد و تحلیل مضمون+نرم افزار maxqda -روش های پژوهش soft OR -نرم افزار comfar -اشنایی با نظام آماری کشور -تخصصی پژوهشی مدلهای تعادل عمومی (Gams& Cge) -تخصصی جدول داده-ستانده - دانشگاه امام صادق (1397)