خانم نرگس ادبی

Narges Adabi

مربی گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنراسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (432859)

7
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی