آقای دکتر کوشا خاتونی

Dr. Kousha Khatooni

دکتری تخصصی عمران- آب ، مدرس دانشگاه

Researcher ID: (420013)

6
1
2
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

  • خاتونی, کوشا, نظر محمد نرگسی, مارال, & لولو, فربد. (1402). سنجش و تحلیل مولفه های هیدرولیکی اثرگذار بر تاب‎آوری در برابر سیلاب‎های شهری در کلان‎شهر تهران. فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب, 12(1), 19-7. (1402)

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی