ارزیابی عملکرد شبکه ی جمع آوری و هدایت آب های سطحی ناشی از سیلاب شهری در حوضه شمال شهر کرج با استفاده از مدل هیدرولیکی - هیدرولوژیکی PCSWMM

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 63

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BGCONF09_082

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

سیل یکی از مهمترین خطرات طبیعی است که همواره مناطق وسیعی از کشور را تحت تاثیر قرار داده و خسارات مادی و جانی قابل توجهی در جامعه به بار می آورد. بررسی عملکرد سیستم های زهکشی کلانشهری همچون کرج که مناطق و حوضه های آن از گذشته به امروز تغییر کرده و جمعیت آن افزایش یافته بسیار مهم و ضروری است . لذا در این تحقیق با استفاده از مدل هیدرولوژیکی - هیدرولیکی PCSWMM ، حجم سیلاب شهری دربخش شمال شهر کرج مورد بررسی و میزان سیلاب شهری و جریان تولید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . علاوه بر این ، مناطق شهری و مکانهایی که حجم و خطر سیل در هنگام وقوع سیل در آنها بالاتر بود، شناسایی و ارزیابی شدند. در نهایت می توان از نقشه های مقایسه ای بین مناطق برای مقایسه میزان سیلاب در حوضه ها و گره های شبکه زهکشی با یکدیگر استفاده کرد تا در آینده برنامه ریزی و مدیریت جامعی در برابر سیل و رواناب اتخاذ شود.

نویسندگان

کوشا خاتونی

دانشجو دکتری، گروه مدیریت ساخت و آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

فرهاد هوشیاری پور

استادیار، گروه مدیریت ساخت و آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

روح اله نوری

استادیار گروه مهندسی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

بهرام ملک محمدی

دانشیار گروه مهندسی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.