آقای مهندس محمدصادق معین فر

Engineer Mohammad Sadegh Moeinfar

پژوهشگر شهرسازی و برنامه ریزی شهری

Researcher ID: (395864)

45
2
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • پروانه اشتغال پایه ۲ در رشته شهرسازی (طراحی و نظارت) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  An Analysis of Housing Planning with an Approach to Sustainable urban development (Case Study: New City of Ramshar) World J Environ Biosci, 2017, 6, (SI):18-25

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی