خانم مهندس ثمین صیدی

Engineer Samin Seydi

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

Researcher ID: (395701)

1
1
2
4
5

تالیفات

  • پایان نامه یک روش جدید رتبه بندی صفحات وب مبتنی بر تئوری اتوماتای یادگیر (دانشگاه آزاد اراک) - 1392 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارمند اداری شرکت سنجیده تراز آریا (1397-1400)
  • معاون اجرایی مدرسه (1400-1401)
  • سابقه کار صنعتی در کارمند اداری شرکت پیمانکاری ناودیس راه (1390-1397)
  • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس مسئول کارگاه تخصصی کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد کرمانشاه (1389-1390)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • دوره های متعدد ضمن خدمت فرهنگیان - وزارت آموزش و پرورش (1401)
  • طراحی با کورل - یوتیوب (92)
  • طراحی سایت و برنامه نویسی Asp.net - یوتیوب (92)
  • برنامه نویسی #C - جهاد دانشگاهی (87)
  • مکالمه زبان انگلیسی - کیهان (80)