آقای دکتر محمد روح اله یزدانی

Dr. Mohammad R Yazdani

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (371851)

63
5
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی