آقای دکتر مجید فانی

Dr. Majid Fani

گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369247)

7
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی