خانم دکتر شبنم سهراب نژاد

Dr. Shabnam Sohrabnezhad

گروه شیمی دانشکده علوم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (367977)

22
1
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی