آقای شکیب ضربی

shakib zarbighalehhammami

کارشناس ارشد جامعه شناسی

Researcher ID: (343264)

10
3
5
2
1
13
5
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • نظریه زمینه ای مانع های گذار به فرهنگ سیاسی مردم سالار و مشارکتی در افغانستان (1402)
 • نظریه زمینه ای بسترهای شکلگیری فاصله بین ادیان و مذاهب در سیستان و بلوچستان (1402)
 • تحلیل محتوای کیفی کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم بر اساس مولفه های صلح یونسکو (1402)

تالیفات

 • کتاب مجموعه داستان های کوتاه «شوریده» (پردیس اندیشه، تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب شکست مفاهیم در پیوند با سیاست (کیان اندیشه، تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب تیپولوژی فرهنگ سیاسی افغانستان (انتخاب/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب محاسن اسلام و تجربه یک قیاس متفاوت (احسان/تهران) - 1400 - فارسی
 • کتاب نفیر عشق (امام غزالی / مشهد) - 1395 - فارسی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

 • کسب عنوان دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان ورودی 99 (1400)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره نظریه‌شناسی مارکس - انجمن جامعه شناسی ایران (1400)
 • دوره تندخوانی - دانشگاه یزد (1400)
 • دوره کار آفرینی - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1400)
 • کارگاه نقد سند الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی - دانشگاه حکیم سبزواری (1400)
 • دوره آشنایی با ساختار نظام جمهوری اسلامی بر مبنای قانون اساسی - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1400)
 • دوره توانمندسازی پژوهشی - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1400)
 • دوره میثاق در یهودیت و پیمان در آئین میترا - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1400)
 • دوره داستان نویسی - انجمن انسان شناسی ایران (1400)
 • دوره اصول فقه کاربردی - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1400)
 • دوره اصول نگارش علمی - دانشگاه بیرجند (1400)
 • دوره اخلاق در نگارش پایان نامه - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1400)
 • دوره بررسی عوامل اقتصادی در گرایش به تاهل - دانشگاه حکیم سبزواری (1400)
 • دوره طراحی سایت و سئو - دانشگاه فردوسی (1398)